Stypendium Ministra dla studentek EiT

W dniu 31 marca 2022 r.  Minister  Przemysław Czarnek przyznał  Stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

Rekomendacje Zespołu oceniającego obejmowały 910 najwyżej ocenionych wniosków w rankingach według dyscyplin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Spośród nich nagrodzono 432 studentów. Wśród nagrodzonych znalazły się:

Pani Kinga Gaweł
Pani Magda Elżbieta Kalawska

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia !