W Krakowie właśnie rozpoczęła się Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki.

Tegoroczne wydarzenie powstało z połączenia dwóch flagowych polskich konferencji dotyczących obszaru telekomunikacji: Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji.

Rok temu zapadła decyzja o tym, że wydarzenia połączą się i będą odbywały się pod jednym szyldem KRIT – Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki. Na organizatora pierwszej edycji pod nową nazwą został wybrany Instytut Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Konferencja gromadzi uczestników reprezentujących zarówno środowisko akademickie jak i gospodarcze. Przez najbliższe dni będzie miejscem wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji środowisk związanych z zagadnieniami takimi jak:

 • Aspekty radiowe sieci 5G i 6G
 • Techniki warstwy fizycznej w transmisji radiowej
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w systemach radiowych
 • Transmisja radiowa w systemach Internetu Rzeczy
 • Lokalne sieci bezprzewodowe WLAN
 • Bezprzewodowe sieci sensorowe i ad-hoc
 • Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna
 • Systemy i sieci komórkowe
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne do zastosowań specjalnych
 • Systemy radionawigacyjne i radiolokalizacyjne
 • Technika antenowa
 • Propagacja fal radiowych
 • Systemy i sieci radiofoniczne i telewizyjne
 • Techniki multimedialne
 • Gospodarka i inżynieria widma elektromagnetycznego
 • Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń radiowych
 • Architektury i protokoły telekomunikacyjne
 • Systemy i sieci teleinformatyczne
 • Aplikacje i usługi w internecie
 • Jakość usług i niezawodność sieci teleinformatycznych
 • Optymalizacja i algorytmy sztucznej inteligencji w sieciach telekomunikacyjnych
 • Zaawansowane technologie zarządzania siecią (NFV, SDN, network slices)
 • Rozwiązania dla systemów i sieci chmurowych
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo normatywne
 • Kryptografia i mechanizmy cyberbezpieczeństwa
 • Optotelekomunikacja
 • Aspekty rdzeni sieci 5G i 6G
 • Aspekty sieciowe systemów Internetu Rzeczy
 • Pomiary w telekomunikacji
 • Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne w telekomunikacji

W programie konferencji przewidziano: 5 referatów plenarnych, 16 sesji technicznych, wystawę, posiedzenie Sekcji Telekomunikacji, spotkanie ComSoc, panele tematyczne: Rozwój techniki 5G/6G w kraju i na świecie oraz Wyzwania transportu autonomicznego, a także sesje firmowe i rozstrzygnięcie aż 6 konkursów.

W konferencji bierze udział blisko 180 uczestników, przedstawicieli instytucji rządowych, środowiska akademickiego i firm.

W dniu dzisiejszym Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Instytutu Telekomunikacji dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof AGH. Władze Wydziału IEiT reprezentował dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH Prodziekan ds. Ogólnych.
Jednym z punktów Uroczystego Otwarcia było wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską. Konkurs organizowany był przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Przedstawiamy laureatów:
I NAGRODA
dr inż. Bartosz Bossy z Politechniki Poznańskiej za pracę Energy-efficient resource allocation in OFDM Systems with computational awareness. Promotor prof. Hanna Bogucka
II NAGRODA
dr inż. Karol Abratkiewicz z Politechniki Warszawskiej za pracę Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time-frequency domain. Promotor dr hab. Piotr Samczyński, prof. PW
WYRÓŻNIENIE
dr inż. Robert Smolarz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji za pracę Microwave directional couplers’ design with the use of planar quasi-TEM transmission line sections. Analysis, experimental investigation and application. Promotor prof. Sławomir Gruszczyński
WYRÓŻNIENIE
dr inż Jakub Sobolewski z Politechniki Warszawskiej za pracę Wybrane zagadnienia integracji układów sub-terahercowych. Promotor prof. Yevhen Yashchyshyn
WYRÓŻNIENIE
dr inż. Jędrzej Bieniasz z Politechniki Warszawskiej za pracę Rozproszone metody ukrywania informacji w sieciach. Promotor prof. Krzysztof Szczypiorski
WYRÓŻNIENIE
dr inż. Łukasz Kułacz z Politechniki Poznańskiej za pracę Utilization of context information for spectral-efficiency enhancement in future radio communication systems. Promotor dr hab. Adrian Kliks, prof. PP
Składamy serdeczne gratulacje!

Konferencja zrzesza polski świat naukowy i biznesowy. Tegoroczne wydarzenie wsparło wiele firm i organizacji.

Sponsor rubinowy: Systemics-PAB

Sponsorzy:
Aiseemo Sp. z o. o.
NOKIA
Sponsor nagrody Złotego Cyborga: Sprint

Paronat:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Polski Komitet Narodowy, Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych – URSI
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Patronat medialny: TVP Kraków i Radio Kraków

Wydarzenie potrwa do 22 września.