Za tydzień rusza system elektronicznej rekrutacji na studia!

Już od 6 czerwca będzie można złożyć deklarację przystąpienia do kwalifikacji na studia I stopnia na następujących kierunkach prowadzonych na WIEiT:

  • Cyberbezpieczeństwo (stacjonarne I stopnia)
  • Elektronika (stacjonarne I stopnia) – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Electronics and Telecommunications (stacjonarne I stopnia) – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Elektronika i Telekomunikacja (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Informatyka (stacjonarne I stopnia) wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Nowoczesne technologie w kryminalistyce (stacjonarne I stopnia)
  • Teleinformatyka (stacjonarne I stopnia) – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia planowane są 4 cykle rekrutacyjne, zaś w przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia tylko 2 cykle. Szczegółowy terminarz dostępny jest TUTAJ

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli zadeklarować chęć kontynuacji studiowania nieco później tj.

od 20 czerwca w przypadku Informatyka – Data Science (stacjonarne II stopnia).

studiuj na wieit

Szczegółowy terminarz dla studiów II stopnia dostępny jest TUTAJ

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz FAQ można znaleźć TUTAJ

Serdecznie zapraszamy na studia na jednym z największych wydziałów i zarazem najbardziej rozpoznawanym w kraju i zagranicą.

Wydział posiada najwyższą, wyróżniającą kategorię naukową „A+” przyznaną przez MNiSW w 2019 za osiągnięcia naukowe oraz wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wybranych kierunków. Stanowi to najlepsze potwierdzenie jego wyjątkowego charakteru oraz silnej pozycji naukowej i dydaktycznej.