Trwa rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez Instytut Informatyki oraz Instytut Telekomunikacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

NOWOCZESNE SIECI TELEINFORMATYCZNE – przygotowują specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności z konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik sieci teleinformatycznych wliczając w to bezpieczeństwo sieci oraz wykorzystanie uczenia maszynowego. Studia rozpoczynają się 15 października. (ZAPISZ SIĘ)

SYSTEMY BAZ DANYCH – oferta studiów skierowana jest do osób różnych profesji, którzy w swoich działaniach, zawodowych i hobbystycznych, spotykają się z systemami baz danych, a którzy chcieliby posiąść nieco głębszą wiedzę o tych systemach, nie tylko dla ich lepszego rozumienia, ale i zwiększenia swoich możliwości w ich eksploatacji. Niebagatelnym znaczeniem dla podjęcia tych studiów jest też chęć szerokiego poznania możliwości tych systemów i zrozumienia niezwykle dynamicznego rozwoju technologii i technik ich realizacji. Studia rozpoczynają się 1 października. (ZAPISZ SIĘ)

IT SOLUTION ARCHITECT – prowadzone w języku angielskim. Program obejmuje następujące tematy: Solution architecture introduction
Introduction to Business Architecture
Architecturally significant requirements
Quality attributes
Architectural styles and patterns
Architectural modeling
Architecture documentation
Technology domain: Cloud, NoSQL, Search
Presales
Estimations
Discovery
Construction
Transition
Technology Domain: Web&Mobile
Architecture design
Architecture review
Technology domain: MOM and CACHE.

Studia rozpoczynają się 16 października. (ZAPISZ SIĘ)

INFORMATYKA – PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW
skierowane do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej. Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia: część ogólną (146 godz.) prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych oraz część reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej (78 godz.) związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia. Studia rozpoczynają się 14 października. (ZAPISZ SIĘ)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE – przygotują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Studia rozpoczynają się 14 października. (ZAPISZ SIĘ)

TECHNOLOGIE IT I PROCESY BIZNESOWE – skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych, skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarzadzaniem, jak i szerokiej grupy osób prowadzących lub zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Studia rozpoczynają się 21 października. (Rekrutacja od 05.06)

CLOUD AND DEVOPS ACADEMY – prowadzone w języku angielskim. Program obejmuje następujące tematy:

Software development life cycle and VCS
Advanced Systems Administration
Networking
CI/CD
AWS
Azure
GCP Infrastructure as code
Containers
Security/DevSecOps
DevOps in Enterprise.

Studia rozpoczynają się 16 października. (Rekrutacja od 15.06)

METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA  – studia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się programowania i projektowania oprogramowania, tworzenia stron internetowych czy prostych aplikacji webowych. Jeśli chcesz poznać podstawowe narzędzia programistów, stosowane przez nich metody pracy, poznać różne języki programowania i uzyskać szerszą perspektywę dotyczącą współczesnego przemysłu informatycznego – te studia są dla Ciebie. (Rekrutacja od 19.06)

Budynek Informatyka Kawiory

Oto kilka głównych powodów, które są podkreślane przez osoby, które decydują się na studia podyplomowe:

– zwiększają szanse na znalezienie pracy lub awans w obecnej karierze

– umożliwiają pogłębienie i poszerzenie wiedzy w konkretnym obszarze

– zapewniają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych, technologicznych i biznesowych w danej dziedzinie

– są okazją do budowania sieci kontaktów zawodowych

– zwiększenie pewności siebie i samodyscypliny

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Decyduje kolejność zgłoszeń.