Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2022 roku zmarł wieloletni pracownik naszej Uczelni Pan Profesor Henryk Górecki.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 grudnia, we wtorek o godz. 13.00 na cmentarzu Rakowickim i rozpoczną się w kaplicy.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w pożegnaniu mogą skorzystać z transportu. Autobus zostanie podstawiony o godz. 12.00 pod U2, odjazd o godz. 12.15.

Pan Profesor Henryk Górecki urodził się w 1927 roku w Zakopanem. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektromechanicznym AGH w 1950 roku.

Pracując na AGH doktoryzował się w 1956 roku, został wówczas docentem, profesorem nadzwyczajnym w 1965 roku, a tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1972 roku.

W 1957 roku stworzył Zakład Podstaw Automatyki inicjując innowacyjne kierunki badań i kształcenia w ówczesnej Katedrze Elektryfikacji Górnictwa. W 1960 roku z inicjatywy Pana Profesora zakład został przekształcony w Katedrę Automatyki i Elektroniki Przemysłowej, zarządzaną do 1969 roku przez Profesora. W latach 1962–1964 pełnił ponadto funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1969 roku Katedra przekształciła się w Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. Wówczas Pan Profesor został jej dyrektorem. W tym samym roku Profesor Henryk Górecki powołał w AGH jedno z pierwszych w Polsce studium doktoranckie.

Rozwój Instytutu Automatyki i Elektroniki Przemysłowej zaowocował uformowaniem się nowych jednostek, które mogły funkcjonować samodzielnie. W 1973 roku grupa pracowników Instytutu utworzyła samodzielny Instytut Elektroniki. W 1980 roku wyodrębniła się część informatyczna tworząc Katedrę, a potem Instytut Informatyki.

Pan Profesor był również inicjatorem kierunku Telekomunikacja, który rozpoczął funkcjonowanie od 1976 roku. Z tego rocznika wywodzi się m.in. wieloletni kierownik Instytutu Telekomunikacji i były prorektor AGH, prof. Andrzej Pach, a także prof. Janusz Filipiak, późniejszy prezes Comarch. W 1986 roku z ówczesnego Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji wyodrębniła się Katedra Telekomunikacji.

Pan Profesor Henryk Górecki wniósł ogromny wkład w rozwój polskiej automatyki, częściowo także informatyki. Opublikował ok. 140 prac, w tym kilkanaście monografii i podręczników uznanych przez międzynarodowe środowisko naukowe. Niektóre wykorzystano w przemyśle chemicznym i metalurgicznym. Stworzył szkołę naukową z imponującą liczbą absolwentów: doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Był członkiem towarzystw i organizacji naukowych: IEEE, American Mathematical Society, SEP, PTM, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Był członkiem Komitetów IFAC oraz wielu rad naukowych.

Pan Profesor był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Wśród zaszczytnych wyróżnień należy wymienić: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza”, Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Medal XXV-lecia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu (IASE), Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”

W 1997 roku na wniosek Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH otrzymał tytuł Doktora honoris causa AGH.

Uchwałą Nr 138/2001 Senatu AGH w  2001 roku otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla AGH”.

Polecamy wysłuchanie wywiadu z Panem Profesorem zrealizowanego z okazji 100-lecia AGH.