INSTYTUT ELEKTRONIKI: KIEROWNIK PROJEKTU DR HAB. INŻ. KONRAD KOWALCZYK, PROF. AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Wymagania formalne:

– student(ka) studiów doktoranckich (III stopnia) w dyscyplinie elektronika, telekomunikacja, informatyka, inżynieria akustyczna, z lub pokrewnej

– znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów cyfrowych, uczenia maszynowego, algebry linowej i statystyki

– bardzo dobra znajomość języków programowania Python (i/lub C/C++) oraz Matlab’a

– zainteresowania w dziedzinie przetwarzania sygnałów dźwiękowych, w szczególności mowy i audio

– dodatkowym atutem będzie wiedza i doświadczenie w tematyce macierzowego przetwarzania sygnałów audio, technikach nagrywania i reprodukcji dźwięku przestrzennego w systemach wielogłośnikowych, stochastycznego przetwarzania sygnałów oraz uczenia głębokiego.

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN „Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych” mającym na celu opracowanie nowatorskich metod przetwarzania wielokanałowych sygnałów dźwiękowych na potrzeby dźwięku przestrzennego, z zastosowaniem elementów uczenia maszynowego. Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Zespołu Przetwarzania Sygnałów AGH.  Do zadań stypendysty należeć będą:

– opracowanie stochastycznych i głębokich metod przestrzennego przetwarzania sygnałów, a także estymacja potrzebnych parametrycznych informacji przestrzennych przy pomocy tych metod

– implementacja metod i algorytmów w języku programowania Python, C++ lub w Matlabie

– przeprowadzania eksperymentów, ewaluacja i opis wyników

– integracja opracowanych w ramach projektu technik w wielokanałowym systemie końcowym

Termin składania ofert: do 22.02.2022r. godz. 17:00

Warunki zatrudnienia:

–         Umowa: stypendialna, 4000 PLN/m-c

–         Data rozpoczęcia:  01.03.2022 rok

–         Okres pracy przy projekcie:  8 miesięcy

Forma składania ofert: e-mail

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres konrad.kowalczyk@agh.edu.pl następujące dokumenty:

1)      życiorys,

2)      list motywacyjny;

3)      Lista najważniejszych osiągnięć naukowych (spis publikacji, prezentacji konferencyjnych, nagród i wyróżnień, stypendiów, uczestnictwo w projektach)

4)    W treści zgłoszenia należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”