Nagroda Dyrektora Instytutu Elektroniki dla najlepszej pracy dyplomowej.

Zapraszamy tegorocznych absolwentów oraz aktualnych dyplomantów (studia II st. III semestr oraz studia I st. VIII semestr studia niestacjonarne) do zgłaszania swoich prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich wykonanych w Instytucie Elektroniki i obronionych w roku akademickim 2022/2023.

Praca powinna być zaprezentowana w postaci krótkiej prezentacji lub filmu.

Termin nadsyłania prac 24 IX 2023 r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres katel@agh.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

inauguracja wiet

Fot. Mariusz Bembenek
Laureaci konkursu w 2022 r. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się zawsze podczas Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału