Przyznanie międzynarodowego grantu Sheng 2

Bardzo serdecznie gratulujemy Panu dr hab. inż. Witoldowi Skowrońskiemu, Prof. AGH otrzymania międzynarodowego grantu Sheng 2 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł projektu: „Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita”