Laur dydaktyka AGH

Podczas uroczystej gali LAUR DYDAKTYKA AGH, która miała miejsce w dniu 12.10.2021,  po wielu miesiącach pracy kapituły oraz całego zespołu, zostali wyłonieni laureaci oraz wyróżnieni, najlepsi dydaktycy.

Z naszego Wydziału LAUREATEM został dr hab. inż., prof. AGH Marcin Niemiec w kategorii Laur Wykładowcy.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów!