Rekrutacja do programu Erasmus+: wyjazdy na semestr letni 2021/22

Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+ na WIEiT jest możliwa do 26.10.2021.

Dotyczy ona wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2021/2022.

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie Erasmus+ AGH.

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja

UWAGA: wg wymogów DWZ, studenci zakwalifikowani (wstępnie) przez Koordynatorów Umów wcześniej (np. w maju 2021) proszeni są o (ponowne) podejście do rekrutacji na semestr letni, która odbywa się na Wydziale: należy złożyć NOWE (j.n.) dokumenty / kopie dokumentów u Koordynatorów Umów i zadbać o dostanie się  na listę Wydziałową za pośrednictwem tej osoby.

Wg INFO z DWZ:

Nowe dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty
Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-kroku

Wyjazd będzie możliwy po uzyskaniu wpisu na studia II stopniu.

  1. Studia

Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów

W ankiecie rekrutacyjnej w pozycji “planowane studia zagraniczne” można wskazać maksymalnie trzy uczelnie docelowe, w kolejności preferencji. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają studenci danego kierunku, następnie studenci z WIEiT, a w dalszej kolejności studenci Wydziałów pokrewnych. 

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do:

  • upewnienia się, że w ofercie uczelni są prowadzone w języku angielskim przedmioty zbliżone do naszego programu studiów; porównać syllabusy
  • weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację

 

     2. Praktyki

Instytucję – miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z oferty firm współpracujących z Instytutem Informatyki.

  1. Wymagane dokumenty i gdzie należy je przesyłać

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:

  • Wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia lub praktyki według wzoru ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty. (Uwaga: nie wolno zmieniać układu dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji.) 
  • Skan certyfikatu językowego (język angielski, opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

Powyższe dokumenty należy przesyłać na następujące adresy e-mail:

  • Informatyka (umowy Dr inż. M.Żabińskiej): wyłącznie na adres mailowy kruszec@agh.edu.pl   
  • Telekomunikacja i Elektronika (Dr inż. Janusz Gozdecki, Prof. Z. Papir): (wg SKOS AGH),
  • Telekomunikacja (dr inż. Tomasz Orzechowski): erasm-kt@agh.edu.pl
  • Pozostali Koordynatorzy z WIEiT – należy przysyłać na adres e-mail (wg SKOS AGH).