Do 30 października można składać wnioski na konkurs Ministra Rozwoju i Technologii za:

  • prace dyplomowe
  • rozprawy doktorskie
  • publikacje
  • innowacyjne rozwiązania

w dziedzinie geoinformacji.

Do konkursu mogą być zgłaszane:

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • publikacje, które zostały opublikowane w postaci wydawnictw zwartych w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje albo wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Szczegółowe informacje oraz zasady zgłoszenia TUTAJ.