II miejsce - Pan Szymon STRYCZEK - Student WIET

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnej technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Innowacji płk Marcina Górki postanowiła nagrodzić łącznie 11 prac w trzech kategoriach Konkursu.

W kategorii Iza najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa

II miejsce zajął Pan Szymon STRYCZEK za pracę magisterską pt. „Wykrywanie zagrożeń internetowych oparte na analizie ruchu sieciowego” napisaną pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Marka Natkańca.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!