W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego wzrostu rynku aplikacji multimedialnych. Usługi wykorzystujące wideo są coraz bardziej powszechne. Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest pomiar jakości postrzeganej przez odbiorców. Dla dostawcy treści bardzo istotne jest szybkie wykrycie wszelkich zniekształceń. W przeciwnym razie może się to wiązać z odpływem klientów.

Pracownicy Instytutu Telekomunikacji, a dokładnie Zespół Video Quality of Experience QoE (kierownictwo zespołu: dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH, dr hab. inż. Lucjan Janowski) pracują nad algorytmami, które automatycznie określają i alarmują, kiedy jakość wideo nie jest wystarczająca. Prace nad rozwojem tej technologii są możliwe dzięki wyspecjalizowanemu laboratorium – unikatowym na skalę Polski, do którego zapraszani są zwykli użytkownicy i badane jest ich zdanie na temat różnych usług m.in. wideo czy wirtualnej rzeczywistości. Naukowcy prowadzą też badania w terenie oraz sieci. Badanie może trwać od kilkunastu do 90 minut lub dłużej (w większości udział jest płatny – polecamy śledzenie profilu Instytutu na Facebooku, gdzie ogłaszane są rekrutacje).

Wspomniane laboratorium pozwala na badanie nowych lub jeszcze nie istniejących usług i dowiadywanie się jaka jest jakość i wymagania tychże rozwiązań.

Proponowane przez zespół z Instytutu rozwiązania IT mogą też działać w chmurze obliczeniowej. Badanie użytkowników jest trudne, ponieważ nawet niewielka różnica w sposobie przygotowania pytania może zmienić wyniki. Wdrażane są specjalne narzędzia do analizy ankiet statystycznych, które pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób oceniany jest użytkownik.

Próby licencjonowania wspomnianych algorytmów w realiach biznesowych spotykają się z problemami związanymi z niestabilnością ich pracy w warunkach zmian rozdzielczości obrazu. W ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0, którego beneficjentem jest zespół badawczy z Instytutu Telekomunikacji planowane jest przygotowanie do wdrożenia indykatorów zniekształceń jakości wizualnej (algorytmów), które zostaną przygotowane do pracy w warunkach produkcyjnych i zostaną przystosowane do zmian rozdzielczości obrazu.

Aktualne wskaźniki jakości wideo są dostępne i licencjonowane jako niezależne oprogramowanie, które można pobrać i uruchomić. Jak podkreśla dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGHChcielibyśmy móc dokonywać demonstracji ostatecznej wersji technologii, uwzględniającej zmiany rozdzielczości, w formie oprogramowania jako usługi (ang. Software as a Service, SaaS). Użytkownik będzie mógł przesyłać strumieniowo lub ładować materiały wideo na nasz serwer, a my odpowiadaliśmy użytkownikowi (przez przeglądarkę lub specjalne API) z wynikami analizy w postaci wartości indykatorów.”

zespol QoE

Technologia opracowana przez Zespół Video Quality of Experience będzie prezentowana m.in. 9 marca w Auditorium Maximum UJ podczas „Demo Day Innowacji 4.0”.

Wydarzenie od dwóch lat organizowane przez Centra Transferu Technologii 5 krakowskich Uczelni (m.in. AGH) ma celu umożliwienie spotkań z twórcami wynalazków rozwijanych w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Podczas wydarzenia będzie również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z rzecznikami patentowymi z Małopolskiej Izby Rzeczników Patentowych, doradcami podatkowymi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, którzy podpowiedzą, jak skorzystać z ulg podatkowych w działalności B+R, oraz z ekspertami sieci Enterprise Europe Network, którzy wskażą odpowiednie fundusze na dofinansowanie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań i współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

Projekt z Instytutu Telekomunikacji jest jedną z 16 innowacji, powstałych na AGH w ramach wspomnianego grantu.

Życzymy sukcesów w rozwoju badań Zespołowi QoE i już dziś zapraszamy zainteresowanych na Demo Day.

„Zaawansowane indykatory jakości wizualnej” Zespół pracy badawczej tworzą: dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH, dr hab. inż. Lucjan Janowski, prof. AGH, dr inż. Michał Grega, dr inż. Dawid Juszka.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).