Instytut Elektroniki: Kierownik projektu dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH
Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Nazwa stanowiska: anotator
Liczba stanowisk: 20

Opis zadań:

W ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFOSTRATEG, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, zespół DSP AGH oraz firma Proassist tworzą inteligentnego asystenta głosowego dla lekarzy i personelu medycznego. W tym celu tworzona jest baza nagrań audio z gabinetów lekarskich oraz z teleporad. Zebrane dane umożliwią opracowanie systemów ASR (Automatic Speech Recognition) oraz NLP (Natural Language Processing). Jednym z etapów tworzenia bazy jest anotacja audio, polegająca na określeniu kategorii występujących w tekstowym zapisie słów wypowiadanych w nagraniach audio. Przykładem kategorii może być “nazwa leku” lub “dawkowanie”.

Zadaniem anotatora będzie utworzenie wstępnych anotacji dla tekstowego zapisu słów wypowiadanych w trakcie konsultacji z lekarzem.

Praca odbywa się w trybie zdalnym. Osoba zgłaszająca się powinna mieć dostęp do komputera z podłączeniem do internetu. Pracodawca zapewnia dostęp do programu komputerowego, w którym wykonywana będzie anotacja.

Termin składania ofert: druga tura rekrutacji do 22.05.2024 r.

Warunki zatrudnienia:

– umowa o zlecenie: 29 PLN brutto za godzinę na podstawie zadeklarowanego czasu pracy (deklarowany czas pracy nie mniej niż 40h, preferowany 100h)
– praca zdalna z wykorzystaniem własnego komputera w przeglądarce internetowej w wybranym przez siebie czasie
– data rozpoczęcia: 21.05.2024 r. – 28.05.2024 r.
– okres pracy w projekcie: do 31.07.2024 lub wyczerpania tekstów do anotacji
– preferowany kandydat(ka): student(ka) studiów I lub II stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), mile widziane osoby kierunków lekarskich

Forma składania ofert:

Zgłoszenie wraz z życiorysem należy złożyć drogą mailową na adres: linge@agh.edu.pl

W treści zgłoszenia lub życiorysie należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”