Absolwent posiada umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie pracy w gospodarce jako wysoko wykwalifikowany specjalista IT. Posiada kompetencje społeczne (praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość skutków dokonywanych wyborów projektowych i realizacyjnych). 

Absolwenci rozpoczynają pracę zawodową tam, gdzie wykorzystuje się nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz w przedsiębiorstwach projektujących, rozwijających, wdrażających oraz utrzymujących takie systemy. 

Absolwent studiów II stopnia WIET jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i wyposażony w warsztat metodyczny umożliwiający pracę naukowo-badawczą, może więc pracować w centrach B+R i być uczestnikiem studiów doktorskich w ramach studiów trzeciego stopnia. 

Niektórzy absolwenci podejmują samodzielną działalność innowacyjną w formule start-up oraz spin-off, przy wsparciu uczelni. Zachęca do tego dojrzałość rynku IT w Polsce, atmosfera wśród studentów WIET, usamodzielnienie osiągane m.in. podczas wymiany Erasmus oraz instrumenty wsparcia takie, jak przedmioty z przedsiębiorczości innowacyjnej.

Wysokie standardy nauczania sprawiają, że absolwenci WIET są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i stanowią kadrę w międzynarodowych przedsiębiorstwach IT w Krakowie i Małopolsce

Studia na Wydziale WIET spełniają swą funkcję: są źródłem satysfakcji absolwentów z własnych osiągnięć i poczucia przynależności do społeczności inżynierów renomowanej wyższej uczelni technicznej. Niemal wszyscy pracują w zawodach zgodnych z wykształceniem. Absolwenci są ukształtowani w stopniu możliwie najlepszym i stanowią wizytówkę WIET. 

Rynek pracy dla absolwenta

Zatrudnienie w branży IT wciąż rośnie, jednak powoli, ze względu na deficyt wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy z wykształceniem specjalistycznym i umiejętnością samodzielnego prowadzenia badań oraz organizowania pracy w zespołach badawczych, są poszukiwani przez duże firmy rodzime i koncerny międzynarodowe. 

Bardzo trudno jest pozyskać na rynku pracy pracowników o takim profilu kompetencyjnym i kwalifikacjach, jakich kształci WIET.

Losy zawodowe absolwentów WIEiT 2019 studia stacjonarne II stopnia

Centrum Karier AGH jako Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, prowadzi systematyczny monitoring losów zawodowych absolwentów AGH, w tym także Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji. Poniższe dane dotyczą kryteriów takich jak: czas podjęcia pracy, zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem, zgodność wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów, satysfakcja z wyboru uczelni i kierunku studiów, zarobki.

  • 88,9% respondentów podjęło pracę w tym jednocześnie 4,6% kontynuowało naukę
  • 74,3% pracujących absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia
  • 82,8% podjęło wykonywaną pracę przed ukończeniem studiów.
  • 98,5% respondentów podjęło pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wykształceniem
  • Według 79,6% respondentów czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji był ukończony kierunek studiów
  • 86,6% respondentów decyzję o podjęciu studiów na AGH uważało za słuszną.
  • 76,6% respondentów wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów
  • Największy odsetek pracujących 27,4% osiągał zarobki powyżej 7500 złotych netto