Erasmus lato 2022

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Erasmusa – lato 2022. Zagwarantowane jest miejsce i finansowanie na Erasmus Internship
w CRI (Centre Recherche Informatique), Fontainebleau, Francja.

Dotyczy to osób od 2 roku włącznie i wyżej, umiejących programować
i znających język ANGIELSKI w celu sprawnego porozumiewania się
w badawczym zespole projektowym.
Poważnie zainteresowani kandydaci powinni wypełnić el. Ankietę:

„Ankieta rekrutacyjna (praktyki Erasmus+) – finansowanie 2019, 2020”
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

Skan ankiety należy przesłać na adres e-mail: *zabinska@agh.edu.pl*
 nie później niż do 25 kwietnia 2022. Kto pierwszy ten lepszy!