Student WIET współtworzy mapę mieszkań - pomoc Ukrainie

Zachęcamy bardzo gorąco do zapoznania się z inicjatywą podjętą przez Studenta naszego Wydziału Pana Tadeusza Wachowskiego, Studenta II roku Cyberbezpieczeństwa. Cieszymy się, że umiejętności naszych Studentów, ich wiedza, zaangażowanie oraz chęć pomocy, przyczyniają się do tak wielkich działań i spraw. 

Szczegółowe informacje o podjętej inicjatywie na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy znajdują się tutaj.