Rekrutacja do programu Erasmus+: wyjazdy na studia i praktyki w 2022/23 

Zgłoszenia do programu Erasmus+ będą przyjmowane przez Koordynatorów Umów od 28.03.2022 do ustalonego terminu lecz maksymalnie do 15  kwietnia 2022. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na konieczność akceptacji Dziekana oraz dostarczenia dokumentów do DWZ do dalszej kwalifikacji w AGH.

Należy:

 • dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie Erasmus+ AGH
 • uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dla studentów dot. rekrutacji Erasmus+ na  rok akademicki 2022/23, w dniu *24 marca br. o godz. 13:00* (link: poprzednie ogłoszenie)
 • skontaktować się z koordynatorami wybranych umów (według wykazu – link poniżej) i/lub postępować według ogłoszonych przez nich komunikatów
 1. Studia

Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów

W ankiecie rekrutacyjnej w pozycji “PLANOWANY WYJAZD/Kraj, Uczelnia” można wskazać maksymalnie trzy uczelnie docelowe, w kolejności preferencji. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają studenci danego kierunku, następnie studenci z WIEiT, a w dalszej kolejności studenci Wydziałów pokrewnych

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do:

 • upewnienia się, że w ofercie uczelni są prowadzone w języku angielskim przedmioty zbliżone do naszego programu studiów (lub wykazać znajomość języka uczelni przyjmującej na wymaganym poziomie)
 • weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności (np. termin nominacji przed 15 kwietnia) poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację
 1. Praktyki

Instytucję – miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z oferty firm współpracujących z Instytutem Informatyki.

 1. Wymagane dokumenty i gdzie należy je przesyłać

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:

 • Wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia lub praktyki według wzoru ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty. Uwaga: proszę nie zmieniać układu dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji. 
 • Skan certyfikatu językowego (język angielski, opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

Powyższe dokumenty należy przesyłać na następujące adresy e-mail:

 • Informatyka (umowy dr inż. M. Żabińskiej): wyłącznie na adres mailowy kruszec@agh.edu.pl   
 • Telekomunikacja (dr inż. Tomasz Orzechowski): erasm-kt@agh.edu.pl, proszę śledzić ogłoszenia Koordynatora Umów
 • Telekomunikacja (dr inż. Janusz Gozdecki, prof. Z. Papir): kontakt na adres email koordynatora danej umowy (wg SKOS AGH); na stronie Instytutu Telekomunikacji pojawią się szczegółowe informacje (wymagania oraz termin składania wniosku) 
 • Pozostali Koordynatorzy z WIEiT – należy przesyłać na adres e-mail (wg SKOS AGH).