OFERTA PRACY - OPUS 21 LAP

Ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w projektach

Nazwa jednostki: Instytut Informatyki

Nazwa stanowiska: stypendysta

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (co najmniej 1 stopnia), w dziedzinie Informatyki lub dziedzinach pokrewnych.
 • Znajomość tematyki obliczeń metaheurystycznych.
 • Umiejętność programowania w języku Python.
 • Znajomość tematyki obliczeń współbieżnych i rozproszonych,
 • Wiedza i umiejętności w zakresie weryfikacji hipotez statystycznych w zastosowaniu do ewaluacji algorytmów stochastycznych.

Opis zadań:

Opracowanie modeli wybranych układów sterowania ze sprzężeniem zwrotnym z wykorzystaniem języka Python oraz bibliotek matematyki symbolicznej. Optymalizacja wspomnianych modeli przy użyciu klasycznych metaheurystyk. Opracowanie niezbędnych prototypów systemów na bazie zaproponowanych algorytmów. Udział w opracowaniu publikacji naukowych i raportów.

Typ konkursu NCN: OPUS 21 LAP

Termin składania ofert: 10.12.2021, do godz. 23:59
Forma składania ofert:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów 1 stopnia.

na adres e-mail: joannab@agh.edu.pl z dopiskiem Konkurs Stypendium OPUS 21 LAP 1

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa: umowa stypendialna
 • Data rozpoczęcia: 01.01.2022 r.
 • Okres pracy przy projekcie: 3 lata

Data dodania ogłoszenia: 01.12.2021 r.