Oferty pracy - instytut informatyki - Kierownik dr inż. Filip Malawski

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku do pracy w projekcie

Nazwa jednostki:  Instytut Informatyki, Wydział IET

Nazwa stanowiska: Inżynier B+R

Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia w dyscyplinie informatyka lub podobnej (telekomunikacja, elektronika, inżynieria biomedyczna)
 • umiejętność programowania w języku Python
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem sygnałów
 • umiejętność pracy w zespole oraz predyspozycje do pracy B+R
 • wskazana znajomość: C#/Java/Android/OpenCV/Tensorflow

Opis zadań:

Opracowanie i implementacja narzędzi do akwizycji danych inercyjnych. Opracowanie algorytmów do analizy akcji sportowych z użyciem danych inercyjnych.

Typ konkursu NCBR:  Lider
Termin składania ofert: 18.01.2022
Forma składania ofert: CV na adres e-mail: fmal@agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę
 • Okres pracy przy projekcie: do lutego 2024

2. Ogłoszenie o wolnym stanowisku do pracy w projekcie

Nazwa jednostki:  Instytut Informatyki, Wydział IET

Nazwa stanowiska: Inżynier B+R

Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia w dyscyplinie informatyka lub podobnej (telekomunikacja, elektronika, inżynieria biomedyczna)
 • umiejętność programowania w języku Python
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • znajomość zagadnień związanych z rozpoznawaniem obrazów
 • umiejętność pracy w zespole oraz predyspozycje do pracy B+R
 • wskazana znajomość: C#/Java/Android/OpenCV/Tensorflow

Opis zadań:

Opracowanie i implementacja narzędzi do akwizycji danych wizyjnych. Opracowanie algorytmów do analizy akcji sportowych z użyciem danych wizyjnych.

Typ konkursu NCBR:  Lider
Termin składania ofert: 18.01.2022
Forma składania ofert: CV na adres e-mail: fmal@agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę
 • Okres pracy przy projekcie: do lutego 2024