Instytut Telekomunikacji w ramach projektu NCN “Zarządzanie zasobami radiowymi w bezprzewodowych sieciach lokalnych oparte na uczeniu maszynowym”

Student/doktorant w projekcie badawczym

Miejsce zatrudnienia

Instytut Telekomunikacji (AGH w Krakowie) w ramach projektu NCN “Zarządzanie zasobami radiowymi w bezprzewodowych sieciach lokalnych oparte na uczeniu maszynowym

Stanowiska

Poszukujemy kandydatów na dwa stanowiska:

 • Student/doktorant specjalista w zakresie sieci Wi-Fi
 • Student/doktorant specjalista w zakresie uczenia maszynowego

Czas zatrudnienia

Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 (36 miesięcy)

Zakres prac

W zależności od stanowiska:

Implementacja i przeprowadzanie symulacji sieciowych

Projektowanie, implementacja i trenowanie algorytmów uczenia maszynowego

Ponadto:

Weryfikacja wyników z przeprowadzonych eksperymentów

Analiza otrzymanych danych

Opis wyników na potrzeby publikacji

Obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie szacowane jest na 3/4 etatu.

Wymagania

W zależności od stanowiska:

Znajomość sieci bezprzewodowych i ich symulacji

Znajomość technik uczenia maszynowego

Umiejętność kodowania (C++, Python, bash)

Znajomość systemu Linux (jako użytkownik)

Umiejętność analizy danych

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Ponadto wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN, w tym spełnienie jednego z poniższych warunków:

Student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;

Uczestnik studiów doktoranckich;

Doktorant w szkole doktorskiej.

Najbliższy nabór do Szkoły Doktorskiej AGH odbędzie się w styczniu 2022 r.

Wynagrodzenie

Stypendium w kwocie 5.000 zł (netto). Dodatkowe finansowanie, wypłacane jako podstawowe stypendium, w ramach Szkoły doktorskiej AGH (po studiach magisterskich) to 2.371,70 zł brutto.

Dodatkowe korzyści:

 • Elastyczny czas pracy
 • Dobra atmosfera w zespole
 • Duże możliwości samorozwoju
 • Możliwość połączenia pracy w projekcie z pracą magisterską/doktorską
 • Zdobycie stopni naukowych
 • Zdobycia doświadczenia pracy w projekcie z zakresu uczenia maszynowego
 • Odpowiednie stanowisko pracy, w tym służbowy laptop wysokiej klasy
 • Współpraca zagraniczna (w tym wyjazdy do uznanego uniwersytetu TU Berlin)
 • Opłacenie szkoleń do wysokości 20.000 zł
 • Publikacje naukowe na światowym poziomie (w tym opłacenie Open Access)
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

Sposób aplikowania:

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać na adres szott@agh.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2021. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w terminie do dnia 31 grudnia 2021. Z wybranymi kandydatami komisja konkursowa odbędzie rozmowy kwalifikacyjne (online).

Klauzula RODO

W treści zgłoszenia należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Rozstrzygnięcie konkursu