Nowe Technologie dla Dziewczyn – Studentki WIET Laureatkami Konkursu!

IV edycja programu stypendialnego dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę INTEL, przyniosła sukces Studentkom WIET!

Laureatkami są:

Pani Aleksandra Cynk – kierunek INFORMATYKA

 Anna Banaszak – kierunek INFORMATYKA – DATA SCIENCE

 

Stypendystki programu „Nowe technologie dla dziewczyn” otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie po noszą w związku ze studiami. Zostaną również zaproszone do udziału w programie stażowym w  gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie).

Serdecznie gratulujemy sukcesu naszym Studentkom, wszystkim Laureatkom i Dziekanom prowadzącym najlepsze wydziały związane z informatyką i nowymi technologiami!