Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. inż. Konrada Kowalczyka, prof. AGH

Mamy zaszczyt poinformować, że osiągnięcie naukowe dr hab. inż. Konrada Kowalczyka, prof. AGH, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego pt. „Metody analizy i uwzględnianie wpływu akustyki pomieszczenia w przestrzennym przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych” otrzymało w tym roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH, otrzymał nagrodę w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego”.

W przypadku nagrody w tej kategorii istotnym kryterium oceny było znaczenie osiągnięć dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki w skali międzynarodowej, krajowej lub regionalnej, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej. Oceniany był również poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury.

 

Gratulujemy sukcesu !!!