Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Student (1 etaty)

Wymagania:

–          ukończone 6 semestrów lub w trakcje 6 semestru studiów I stopnia w dyscyplinie elektronika lub pokrewnym;

–          zainteresowanie pracą naukową;

–          znajomość programów CAD;

–          mile widziana znajomość zagadnień związanych z elektroniką mikrofalową.

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie „Wysokowydajne elementy układów front-end pracujące w zakresie fal milimetrowych wykonane z zastosowaniem technologii addytywnego oraz hybrydowego wytwarzania do zastosowań w systemach komunikacyjnych i czujnikowych nowej generacji.”. Osoba otrzymująca stypendium będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

–          projektowanie układów w technologii hybrydowych falowodów pracujących w zakresie fal milimetrowych na podstawie wyników symulacji pełnofalowych;

–          weryfikacja i adaptacja układów na podstawie wymagań technicznych;

–          przygotowanie layoutu układów w programach CAD;

–          fabrykacja obwodów drukowany oraz elementów drukowanych 3D

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: do 14.05.2021, 23:59

Warunki zatrudnienia:

–          Umowa: stypendialna, 1000 PLN/m-c

–          Data rozpoczęcia: czerwiec 2021

–          Okres pracy przy projekcie: 9 miesięcy z możliwością przedłużenia

Forma składania ofert: email

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres wincza@agh.edu.pl następujące dokumenty:

1)      życiorys,

2)      list motywacyjny;

3)      oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie