Gratulacje dla Pana Profesora Andrzeja Jajszczyka

Składamy serdeczne GRATULACJE Panu Profesorowi ANDRZEJOWI JAJSZCZYKOWI, który został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
Pan Profesor, od 1 stycznia 2021 r., będzie odpowiadał za działania ERC w dziedzinie nauk fizycznych i technicznych.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych to niezależna instytucja, która wspiera wysokiej jakości badania naukowe niezależnie od dziedziny badań.
Gratulujemy NASZEMU NAUKOWCOWI tak ogromnego sukcesu!!