Pawilon D-5, parter, pok. 1, ul. Czarnowiejska 78

Załatwianie spraw przez Doktorantów odbywa się mailowo, telefonicznie oraz poprzez bezpośredni kontakt
w budynku D5 (parter) w poniedziałki w godzinach od 12.30 do 14.30 oraz w środy i piątki w godzinach od
9.30 do 11.30.

 

mgr Magdalena Skrzyniowska

inż. Małgorzata Matoga

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

mgr inż. Piotr Jurkiewicz

Grupa dyskusyjna: doktoranci-wieit-agh@googlegroups.com