Doktorant(ka) w tematyce przetwarzania mowy (pół etatu)

Instytut Elektroniki, kierownik projektu dr hab. inż.Konrad Kowalczyk, prof AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanowisko: doktorant(ka) w tematyce przetwarzania mowy (pół etatu)

Liczba stanowisk:  1

Wymagania formalne:

– Status studenta(ki) studiów doktoranckich (III stopnia) w Szkole Doktorskiej w jednej z polskich uczelni w dziedzinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub telekomunikacja i informatyka techniczna lub pokrewnej

– znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów cyfrowych, uczenia maszynowego, algebry linowej i statystyki

– bardzo dobra znajomość języka programowania Python

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

– udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej nad poprawą jakości sygnałów dźwiękowych i/lub mowy,

– motywacja do pracy naukowej w tematyce projektu

– dodatkowym atutem będzie wiedza/doświadczenie w tematyce: audio, akustyce, przetwarzaniu sygnałów audio/mowy, uczeniu maszynowym oraz doświadczenie w pracy ze sprzętem audio.

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do zespołowej pracy w projekcie „Audio Processing using Distributed Acoustic Sensors” w ostatnim okresie realizacji projektu. Celem projektu jest opracowanie nowatorskich technik przetwarzania sygnałów akustycznych umożliwiających komunikację głosową lub sterowanie głosowe urządzeniami z dużej odległości osobie swobodnie poruszającej się w pomieszczeniu, w którym znajdują się rozproszone mikrofony. Jednoczesne „inteligentne” przetwarzanie sygnałów pochodzących z kilku urządzeń wyposażonych w mikrofony umożliwi uzyskanie sygnału mowy o wyższej jakości niż w przypadku używanych obecnie pojedynczych, niezależnie pracujących urządzeń oraz jego dokładniejszą analizę.

Osoba otrzymująca stypendium będzie realizowała zadania projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych. Osoba zatrudniona na stanowisku będzie zajmowała się implementacją i ewaluacją algorytmów poprawiających jakość sygnałów mowy nagranych rozproszonymi mikrofonami oraz analizą tych sygnałów w docelowym zastosowaniu. Pozycja zawiera elementy pracy niezależnej jak i pracy zespołowej.

Typ konkursu: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: First TEAM

Termin składania ofert: do 30.10.2022

Forma składania ofert:  email na adres konrad.kowalczyk@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) Curriculum Vitae ze zdjęciem i listą osiągnięć

3) Wykaz wszystkich uzyskanych na studiach ocen (może być w języku polskim)

4) Jeśli dotyczy: pdf pracy inżynierskiej/licencjackiej

zawierające klauzulę “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

Proszę kierować na adres konrad.kowalczyk@agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

  • Umowa: pół etatu, około 3350 PLN/m-c (4000 PLN/m-c brutto-brutto)
    · Data rozpoczęcia:  1 listopada 2022 (lub krótko później)
    · Okres pracy w projekcie: 4 m-ce (do końca projektu)

Dodatkowe informacje:

Więcej szczegółów o ofercie jest dostępnych na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.