Doceniona współpraca z Instytutem Elektroniki

Firma United Monolithic Semiconductors (UMS) na swoim portalu firmowych, doceniając wagę osiągnięć zespołu naukowego Techniki Mikrofalowej  i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości WIET, zamieściła  informację o publikacji na temat innowacyjnych układów scalonych zaprojektowanych w procesie UMS GaAs PH25. UMS jest europejskim liderem w produkcji scalonych układów mikrofalowych MMIC oraz dostarczaniu usług fabrykacji specjalizowanych układów  scalonych (ASIC), dla potrzeb wymagających zastosowań, w tym obronności, kosmosu, telekomunikacji, radarów samochodowych i czujników przemysłowych. Naukowcy z AGH zastosowali technologię UMS 0,25 µm GaAs pHEMT (PH25) do zaprojektowania w trybie MPW (ang. Multi Project Wafer) dwóch układów: -czujnika pracującego w pasmie 24 GHz do pomiaru przenikalności elektrycznej o zastosowań takich jak pomiar stężenia glukozy we krwi, monitorowania glukozy w wydychanym powietrzu poprzez pomiar stężenia acetonu w oddechu, zawartości wody w produktach spożywczych, czy też tłuszczu w mleku, -ultra-szerokopasmowego sprzęgacza kierunkowego, obejmującego pasmo 3,9 do 41 GHz do zastosowań szerokopasmowych, takich jak układy nadawczo-odbiorcze, sieci formowania wiązki antenowej lub mikrofalowe układy pomiarowe. Zespół Techniki Mikrofalowej i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości powstał w Instytucie Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a głównym przedmiotem jego badań są szerokopasmowe pasywne układy mikrofalowe, macierze antenowe, systemy pomiarowe, radary i czujniki przenikalności do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Badane rozwiązania powstają z wykorzystaniem laminatów mikrofalowych, wytwarzania przyrostowego 3D oraz technologii monolitycznej opartej na podłożach GaAs i GaN.