Komunikat Pana Prorektora prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie podwyższenia progu do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy złożyć w USOSweb-ie, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej wraz z kompletną dokumentacją.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich

Sposoby dostarczenia dokumentów w powyższych sprawach do Sekcji Socjalno-Stypendialnej (pokój nr 1 w Dziekanacie, w budynku D5, ul. Czarnowiejska 78):

poprzez osobiste dostarczenie ich do Sekcji,

poprzez umieszczenie dokumentów (w kopercie formatu A4 lub w koszulce foliowej z dopiskiem: Stypendia) w godz. od 7 do 19 w skrzynce znajdującej się tuż obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5,

wysłanie dokumentów na adres Wydziału:

AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna

Uwaga!

  1. Prosimy nie zszywać zszywaczem dokumentów.
  2. Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt z Sekcją Socjalno-Stypendialną: dziekanat-stypendia@iet.agh.edu.pl lub (48) 12 617-51-74