Wyniki konkursu prac dyplomowych IEEE KPD 2021

Z radością informujemy, że konkurs na najlepsze prace inżynierskie zrealizowane na naszym Wydziale, organizowany pod patronatem IEEE, został rozstrzygnięty. Serdecznie dziękujemy Autorom i Promotorom wszystkich siedemnastu prac zgłoszonych na konkurs. Prace prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom merytoryczny oraz cechowały się wysokim prawdopodobieństwem wykorzystania ich efektów w praktyce. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli IEEE, Cisco Systems, QWED sp. z o.o.  oraz AGH przyznała:

I miejsce – pracy pt. “System for analyzing damage to the surface of aircraft structures using convolutional neural networks”, której Autorkami są Panie Emilia Majerz i Aleksandra Pasternak, a Promotorem prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

wyróżnienie – pracy pt. “A tool for comparison and integration of feature selection algorithms for modeling of response to targeted therapy for patients with hairy cell leukemia”, której Autorami są  Panowie Przemysław Jabłecki i Filip Ślazyk, a Promotorem dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH.

Ponadto firma QWED sp. z o.o. postanowiła uhonorować dodatkowym wyróżnieniem pracę pt. “Mikropaskowy układ antenowy pracujący w paśmie 2,4 GHz do zastosowań w systemie namiaru kierunku promieniowania”, której Autorami są Panowie Andrzej Dudek i Piotr Kanios, a Promotorem prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza.

Gratulujemy Laureatom, ich Promotorom, oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

Dziękujemy firmom Cisco Systems oraz QWED za wsparcie organizacji konkursu.
Zapraszamy przyszłych Absolwentów do udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

O terminie i sposobie wręczenia dyplomów i nagród Laureaci zostaną poinformowani przez koordynatora konkursu – dra inż. Sławomira Zielińskiego.