UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DOKTORANTÓW

Informacje dla doktorantów
Dziekanat i kontakt
Szkoła doktorska
Program studiów i sylabus
Dokumenty do pobrania

Doktoranci niepracujący, którzy ukończyli 26 rok życia powinni zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu proszę zgłaszać się do Dziekanatu ul. Czarnowiejska 78, pawilon D5  parter, stanowisko 2.

Ubezpieczeniem zdrowotnym może być objęty także niepracujący współmałżonek i dzieci doktoranta.

Do rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest posiadanie:  dowodu osobistego doktoranta i współmałżonka, oraz PESEL dzieci.

Równocześnie informuję, że doktoranci ubezpieczeni  wykonujący umowy zlecenia  powinni pamiętać o ponownym zgłaszaniu do ubezpieczania każdorazowo po zakończeniu okresu trwania umów.