Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i rektora (dla studentów rozpoczynających I rok studiów II stopnia) w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 znajduje się tutaj.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej (pokój nr 1 w Dziekanacie, w budynku D5, ul. Czarnowiejska 78).

Sposoby dostarczenia dokumentów w powyższych sprawach do Sekcji:

– poprzez osobiste dostarczenie ich do Sekcji,

– poprzez umieszczenie dokumentów w godz. od 7 do 19 w skrzynce znajdującej się tuż obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5,

– wysłanie dokumentów na adres Wydziału:

AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna

Uwaga!

  1. Prosimy nie zszywać zszywaczem dokumentów.
  2. Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt z Sekcją Socjalno-Stypendialną: dziekanat-stypendia@iet.agh.edu.pl lub (48) 12 617-51-74