Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023.

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 znajduje się tutaj.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy złożyć w USOSweb-ie, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej wraz z pełną dokumentacją.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w USOSweb, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej wraz oryginałem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do wglądu.

Sposoby dostarczenia dokumentów w powyższych sprawach do Sekcji Socjalno-Stypendialnej (pokój nr 1 w Dziekanacie, w budynku D5, ul. Czarnowiejska 78):

poprzez osobiste dostarczenie ich do Sekcji, po wcześniejszej rezerwacji terminu w systemie rezerwacji terminu online na stronie Wydziału (należy wybrać usługę: Stypendia):

poprzez umieszczenie dokumentów (w kopercie formatu A4 lub w koszulce foliowej z dopiskiem: Stypendia) w godz. od 7 do 19 w skrzynce znajdującej się tuż obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5

wysłanie dokumentów na adres Wydziału:

AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna

Uwaga!

  1. Prosimy nie zszywać zszywaczem dokumentów.
  2. Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt z Sekcją Socjalno-Stypendialną: dziekanat-stypendia@iet.agh.edu.pl lub (48) 12 617-51-74