Stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 - terminy i nowe zasady przyznawania stypendium

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko znajduje się tutaj

Proszę zwrócić szczególną uwagę na zmieniony sposób przyznawania stypendiów Rektora oraz na krótszy termin na złożenie wniosku – 7 październik 2022 r.

Wniosek należy złożyć w skrzynce znajdującej się obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19).