Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

W terminie do 4 października 2022 r. student składa w Sekcji Socjalno-Stypendialnej następujące dokumenty:

  1. zgłoszenie kandydatury
  2. wniosek
  3. dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć.
  4. oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami oraz wyrazić zgodę na:

a) przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

b) przetwarzanie danych osobowych studenta.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa oraz na stronie Działu Spraw Studenckich.

Wniosek, zgłoszenie kandydatury wraz z dokumentami proszę włożyć do papierowej teczki formatu A4 lub do koperty formatu A4. Na teczce lub kopercie proszę napisać: wniosek o stypendium ministra.

Formy dostarczenia dokumentów do Sekcji Socjalno-Stypendialnej:

  1. osobiście
  2. tradycyjną pocztą na adres: AGH, nazwa Wydziału, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Sekcja Socjalno-Stypendialna
  3. skrzynka obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)