Procedura ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

W terminie do 30 września 2022 r. należy złożyć w Sekcji Socjalno-Stypendialnej teczkę zawierającą:

  1. wniosek
  2. dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku (np. wykaz z Biblioteki Główniej)

Wniosek należy pobrać z Dokumentów do pobrania.

Skany wniosku i dokumentów (w jednym pliku) należy również przesłać (przed złożeniem teczki w Sekcji Socjalno-Stypendialnej) na adres: matoga@agh.edu.pl.

Teczkę należy opisać w następujący sposób: rodzaj stypendium, nazwisko i imię, dyscyplina naukowa.

Formy dostarczenia teczki z dokumentami do Sekcji Socjalno-Stypendialnej:

  1. osobiście (w godzinach urzędowania dziekanatu)
  2. tradycyjną pocztą na adres: AGH, nazwa Wydziału, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Sekcja Socjalno-Stypendialna
  3. skrzynka obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)