Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

W terminie do 30 września 2022r. należy złożyć w Sekcji Socjalno-Stypendialnej dokumenty:

  1. wniosek
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu

Wniosek do pobrania ze strony Działu Spraw Studenckich

Formy dostarczenia dokumentów do Sekcji Socjalno-Stypendialnej:

  1. osobiście
  2. tradycyjną pocztą na adres: AGH, nazwa Wydziału, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Sekcja Socjalno-Stypendialna
  3. skrzynka obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)