Listy rankingowe najlepszych absolwentów w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że na stronie Działu Spraw Studenckich w sekcji Kredyty studenckie opublikowane zostały listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 dla celów związanych z częściowym umarzaniem kredytów studenckich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468).

Wszystkich absolwentów zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia o znalezieniu się w grupie najlepszych absolwentów Uczelni zachęcamy do przesłania formularza zgłoszenia na adres stupkiewicz@agh.edu.pl.