Godziny rektorskie podczas Juwenaliów

Informujemy, że w związku z odbywającymi się Juwenaliami AGH, JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, na prośbę Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, ustanowił godziny rektorskie w następujący sposób:

18.05 br. (środa) – godziny rektorskie pod warunkiem obowiązkowego odrobienia zajęć;

19.05 br. (czwartek) – do godz. 12 godziny rektorskie pod warunkiem obowiązkowego odrobienia zajęć, po godz. 12 godziny rektorskie;

20.05 br. (piątek) – godziny rektorskie cały dzień.