IT IS ME Festiwal Innowacji Studenckich

IT IS ME to miejsce spotkań kreatywnych studentów AGH – kół naukowych AGH, członków naukowej społeczności akademickiej oraz przedstawicieli przemysłu.

Podczas wydarzenia zostanie zorganizowana rozległa przestrzeń na stoiska dla kół naukowych, które zechcą zaprezentować swoje osiągnięcia, stoiska dla projektów indywidualnych oraz stoiska dla firm, które przygotują specjalną ofertę staży, praktyk oraz innych możliwości wsparcia dla studenckiej działalności.

W ramach eventu zostanie także przeprowadzony konkurs dla kół naukowych i zespołów studenckich na najlepszy projekt o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi IT. W konkursie zostanie wyłonionych 6 projektów, które w ocenie powołanego Komitetu Naukowego będą najbardziej innowacyjne w zakresie przeznaczenia, powstaną z wykorzystaniem narzędzi IT, będą wynikiem współpracy zespołów studenckich składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz będą promować ideę równości.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł netto/każdy, pochodzące od sponsorów wydarzenia.

Festiwal Innowacji Studenckich planowany jest 27 października 2022 r. w Centrum Informatyki.
Organizatorami wydarzenia są: Rada Kół Naukowych, Fundacja Try IT, we współpracy z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych, Centrum Transferu Technologii AGH oraz Centrum Spraw Studenckich AGH.

Więcej informacji o wydarzeniu i konkursie TUTAJ


Serdecznie zapraszamy.